ЮЗДП обнови своята интернет страница и тези на 38-те териториални поделения в състава му

ЮЗДП обнови своята интернет страница и тези на 38-те териториални поделения в състава му

Интернет страниците на Югозападното държавно предприятие и на 38-те териториални поделения в състава му са изцяло обновени. Уеб сайтовете са с модерен и интуитивен дизайн, който е оптимизиран за множество канали и мобилни устройства. Разработени са в съответствие с актуалните тенденции и корпоративната идентичност на ЮЗДП и разполагат с по-богато и по-ориентирано към потребителите съдържание. Така бизнесът и гражданите във всеки момент могат да получават актуална информация за дейността на предприятието и да имат достъп до всички електронни услуги, които са част от политиката на публичност и прозрачност в управлението на горите в ЮЗДП.

Едни от най-новите мерки за модернизация включват въвеждането на системата за електронна продажба на дървесина (https://sale.uslugi.io/uzdp), интерактивната карта на горите в обхвата на предприятието (http://gori.uzdp.bg), фоторегистърът при транспортиране на дървесината http://fotoregister.uzdp.bg и мобилното приложение за сигнализиране при съмнения за нередности в горите и бракониерство.

            Обновените сайтове предлагат повече функционални възможности и са  удобни за публикуване на повече нагледна информация – снимков и видеоматериал, в която потребителят бързо да се ориентира.