За близо месец ДФ”Земеделие” е изплатил почти 50 милиона лева по ПРСР 2014-2020

За близо месец ДФ”Земеделие” е изплатил почти 50 милиона лева по ПРСР 2014-2020

 „Докато съм начело на ДФ „Земеделие“, институцията ще работи прозрачно и почтено, в полза на земеделците и на обществото. Ще бъда непримирим към всякакви форми на измами и корупция. Ще следвам тези принципи и ще изисквам същото както от работещите във Фонда, така и от бенефициентите, и от консултантите.“ Това заяви изпълнителният директор на Разплащателната агенция Борис Михайлов по време на брифинг с журналисти.

 „От достоверни източници до Фонда е достигала информация, че българи с румънски телефонни номера, които „играели ролята на телефонни измамници”, са искали пари от стопани, за да получат определен процент. Във всички положения става въпрос за измама. Предполагам се представят като някакви посредници. Говорим за телефонни измами. Тези практики ще ги спрем по всякакъв начин”, допълни Михайлов.

 На събитието новото ръководство представи своята визия за оптимизиране работата на институцията.

 „При встъпването ми в длъжност заварих общо 2 166 забавени проекта по ПРСР 2014-2020 г. на обща стойност от близо 0,5 млрд. лв. ( 493 668 414 лв.). “, изтъкна Михайлов. Той подчерта, че забавянията са в порядъка на 20-30 месеца. Всички забавени проекти ще бъдат финализирани до края на годината. Създаден е график за преодоляване на изоставането. Предприети са и стъпки за вътрешна реорганизация и оптимизиране на работата. Направен е анализ на причините, довели до забавянето на проектите и са елиминирани всички възможности от тук нататък изрядни инвестиции „да мухлясват“ с месеци – без да има движение по тях. Рязко е ускорена и работата по всички отворени процедури. Сформирани са и отговорни екипи, които са ангажирани с преодоляване на изоставянето, каза изпълнителният директор на ДФЗ. 

 „За няма и месец са изплатени близо 50 млн. лв. на 215 бенефициента по ПРСР 2014-2020г.”, заяви още Михайлов.

 Предприети са и мерки по отношение на подобряването на публичността  и прозрачността в работата на дирекциите, отговарящи за ПРСР 2014-2020г. в ДФ „Земеделие“. Публикувано е „Ръководство на бенефициента“ на сайта на ДФ „Земеделие“. Документът е предназначен за кандидати с договорени проекти по Програмата и има за цел да ги улесни при изпълнение на техните инвестиции.

 В помощ на бенефициентите по ПРСР 2014-2020 са открити и четири „горещи“ телефонни линии. За две седмици на тях са постъпили общо 200 запитвания, на които е отговорено своевременно, подчерта изпълнителният директор на фонда.