Отпускат допълнителни 235 991 237 лева за осигуряване на финансиране за мерки, за борбата с последиците от разпространението на COVID-19

Отпускат допълнителни 235 991 237 лева за осигуряване на финансиране за мерки, за борбата с последиците от разпространението на COVID-19

 На заседанието си тази седмица, правителството даде съгласие Управляващият орган на ОПИК да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и да стартира изпълнението на гаранционен финансов инструмент над определения бюджет на оперативната програма.

Одобрението на предложеното наддоговаряне на бюджета на програмата ще позволи на УО на ОПИК да предприеме последващи действия по ефективното предоставяне на подкрепата за МСП. Програмата ще бъде насочена към осигуряване на необходимите форми на финансиране на средства за оборотен капитал и ограничени инвестиции за предприятията, засегнати от пандемията COVID-19.

Одобреното наддоговаряне ще има временен характер, като наддоговорените средства ще бъдат възстановени от предстоящо допълнително финансиране от механизма REACT-EU за ОПИК за 2021 г.