Община Трън прави нов опит за ремонт на екопътеката по ждрелото на реките Ерма и Ябланица

Община Трън прави нов опит за ремонт на екопътеката по ждрелото на реките Ерма и Ябланица

Община Трън прави нов опит за ремонт на екопътеката по ждрелото на реките Ерма и Ябланица. За пореден път е обявена обществена поръчка за обновяване на съоръжението, 19 юли е крайният срок за изпращане на оферти, съобщиха от администрацията.

Провиснали са два моста. Необходима е сериозна намеса на първия мост, непосредствено пред Ломничкото ждрело на река Ерма и на Високия мост в ждрелото на река Ябланица. Носещите греди не са загнили и не е намалена носимоспособността им, но има страничен наклон на платформите, освен видимото провисване, уточняват от администрацията. Спомагателните дървени стълби, осигуряващи най-често подходите към мостовите съоръжения, които са 15 на брой, в повечето случаи се нуждаят от цялостна подмяна. Информира БТА. Укрепените стъпала по трасетата са най-амортизираният компонент от екопътеката, посочи Евгения Такова – директор на дирекция „Устройство на територията, общинска собственост и инвестиционна политика“ в общинската администрация. Над 70 процента от предпазните парапети следва да се обновят. На всички мостове трябва да се подменят 10 процента от дъските и 80 на сто от парапетите. От подобряване се нуждаят и информационните табели.

Стойността на ремонта е 108 333 лв.

Досега въпреки постоянно обявяваните обществени поръчки, няма желаещи да се ангажират с обновяване на съоръжението. То се поддържа от общината и с помощта на Трънското туристическо дружество.

Трънската екопътека в сегашния й вид е изградена през 2002 г. и е с дължина 13,2 км. Макар и замислена като единна система от вариантни кръгови маршрути, след настоящия ремонт екопътеката ще продължи да функционира в две напълно самостоятелни части – Ябланишка екопътека по река Ябланица и същинска Трънска /Ломничка/ в и непосредствено край ждрелото на река Ерма./БТА