Община Перник ще монтира до 400 електростатични филтъра на комините на домакинства

Община Перник ще монтира до 400 електростатични филтъра на комините на домакинства

Община Перник ще достави и монтира до 400 електростатични филтъра за горивни инсталации с мощност до 50 kW на домакинства, разположени на територията й. Това съобщиха от администрацията. Инициативата ще се осъществи на три етапа. Първо ще бъдат осигурени и монтирани 50 филтъра още до края на тази година. До 30 ноември догодина се предвижда да бъдат доставени и монтирани още 150 филтъра. Третият етап от изпълнението ще бъде финализиран до 30 ноември 2023 г. с пускане в експлоатация на още 200 филтъра.

Ще бъде изготвен регистър с адресите, на които са монтирани електростатични филтри, датата на монтажа им и на изтичането на гаранционния им срок.

Към филтрите е поставено изискване да могат да се монтират на всякакъв тип комин, без да се правят структурни промени в сградата, да не се налага демонтажът им при почистване на коминното тяло; почистването да е лесно и да се извършва по начин, безопасен за здравето на хората.

Прогнозната стойност на електростатичните филтри е 1 333 328 лв.

Както Днес и утре информира преди време,  при разработването на програмата за състоянието на въздуха в община Перник, по времето на предишното общинско управление,  констатацията, която направи екипът по проекта бе, че най-големия замърсител на въздуха в общината е битовото отопление с твърдо гориво. Стъпките, които предприема сега Община Перник целят намаляване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици.