Фондация П.У.Л.С. стана на 22 години

Фондация П.У.Л.С. стана на 22 години

Изминаха 22 години, откакто екипът на Фондация „П.У.Л.С.” предоставя директна помощ и подкрепа на хора, пострадали от насилие. През целия период от началото до днешна дата с индивидуален подход и висок професионализъм психолози, социални работници, адвокати, педагози и доброволци работят в посока превенция и рехабилитация на хора, пострадали от насилие и трафик.

Историята на организацията започва през 1999 година, събирайки три смели жени, решени да сложат край на насилието и да помагат на пострадалите. Създателите на Фондация “П.У.Л.С.“ –  Екатерина Велева, Татяна  Арсова и Яна Кацарова, инвестирайки цялата си творческа енергия, поставиха основите не само на изграждането на критична маса по отношение на феномена насилие, но и основите на много политики, свързани с превенция на насилието, както и последваща интервенция, подкрепа и защита на пострадалите.

Над 12 000 са лицата и децата, на които екипът на Фондация „П.У.Л.С.“ е оказал помощ и подкрепа през последните 22 години. Хиляди са специалистите, участвали в обучения за повишаване на знанията и чувствителността по темата насилие. Това са хиляди човешки съдби – получили шанс за по-добър живот.

За своите 22 години Фондация “П.У.Л.С.” се доказа като организация, определяща стандартите за подкрепа към пострадалите от насилие, трафик на хора и други рискови групи чрез предоставяне на комплекс от услуги – кризисен център, превантивни и рехабилитационни програми за възстановяване след травмата и юридически услуги.

Младежки клуб „Да бъдем приятели” стартира своята дейност една година след основаването на Фондация “П.У.Л.С.”. От този момент доброволци и професионалисти вървят ръка за ръка в борбата с насилието. Мисията, която обединява младежи от различни поколения, е възможността да помагат на своите връстници да изграждат хармонични отношения с околните, изпълнени с равнопоставеност, разбирателство и толерантност. Над 1000 младежи и девойки са били част от клуба пред последните 22 години.

През изминалите години Фондация „П.У.Л.С.” участва в обединяването на усилията на десет други организации в Алианс за защита срещу насилие, основано на пола. Организацията е член на Национална Мрежа за Децата (НМД), а от 2015 г. и Регионален координатор за Югозападна България. Фондация „П.У.Л.С.” влиза и в състава на Консултативен съвет за младежка политика (КСМП), който е обществен консултативен орган към Кмета на Община Перник и работи по въпросите на местната младежка политика.

През всичките 22 години екип от специалисти неуморно развива услугите и програмите за хората, както от града, така постепенно и в цялата страна. Към днешна дата Фондация „П.У.Л.С.“ е натрупала опит в администрирането и партньорството в редица международни проекти с партньори от различни страни- Великобритания, Германия, Сърбия, Испания, Португалия, Кипър, Гърция, Исландия, Румъния, Словакия и др.

През 2020 г. екипът на организацията подкрепи активно семейства, изпаднали в безизходица, вследствие на извънредната епидемична обстановка в страната. Подкрепата се състоеше в предоставяне на хранителни продукти, почистващи и дезинфекциращи препарати и други неща от първа необходимост, дарени от водещи компании, общественици и организации

Годишно към програмите на организацията се обръщат около 1000 човека на различна възраст и с различна потребност. Някои от клиентите са от дълги години, преминавайки през различни етапи от живота си и възползвайки се от различни услуги.

Екипът на Фондация “П.У.Л.С.“ изказва своите най-искрени благодарности към всички приятели, партньори, дарители, доброволци за партньорството, за всеотдайността и подкрепата в мисията на организацията за изграждане на нагласи на нулева толерантност към насилието в българското общество, уважение към личното достойнство и страданието. Насилието във всичките му проявления е недопустимо накърняване на човешките права и достойнство. Екипът на Фондация „П.У.Л.С.“ ще продължава и в бъдеще да развива своите програми и услуги, както чрез оказване на директна подкрепа на пострадали, така и чрез осъществяване на превенция с цел на елиминиране на насилието