Показаха визията на бъдещия Младежки център в Перник

Показаха визията на бъдещия Младежки център в Перник

Сградата, в която до 2012 г. се помещаваше ПГОТ „Св. Иван Рилски“ вече я няма. След земетресението на 22.05.2012 г. Тя бе обявена за опасна и негодна за ползване. След повторни огледи и консултации бе взето решение сградата да бъде разрушена. На нейно място ще бъде построен Младежки център по програма, изпълнявана от Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

От общинската администрация показаха и как ще изглежда той следкато строителството приключи.Сред иновативните дейности, които ще бъдат развивани в центъра, са създаване на училище по фолклор, с цел да се съхраняват и предават от поколение на поколение местните традиции и обичаи, изграждане на кафе-библиотека с етно кът, изграждане на зала за нетрадиционни изкуства като оригами, декупаж, карвинг и други.

Припомняме, че през 2020 г. Община Перник бе една от четирите общини в цяла България, които получиха финансиране за изграждане на младежки центрове. Средствата са насочени към изграждането на съвременна инфраструктура и подкрепа на цялостната дейност на центъра, която включва разнообразни образователни, културни и граждански инициативи и дейности. Включително ще се работи за реинтеграция на отпадналите и застрашените от отпадане от образователната система, както и по съвместни дейности и обмяна на опит с другите младежки центрове в страната, работа свързана с обмен на добри практики с младежки центрове от страните-донори и от други европейски страни.