Водата в село Долни Раковец вече е годна за питейни цели, уверяват от РЗИ-Перник!

Водата в село Долни Раковец вече е годна за питейни цели, уверяват от РЗИ-Перник!

На 06.07.2021 г. служители на Регионална здравна инспекция – Перник са взели  контролни проби вода за анализ от село Долни Раковец, в община Радомир. Резултатите от извършените изследвания на водните проби показват, че водата съответства на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Това означава, че водата е напълно годна да питейни цели, твърдят от РЗИ.

Преди три дни от РЗИ алармираха, че водата в Долни Раковец не отговаря на изискванията на Наредба №9 и поради това е негодна за пиене. Отклоненията от качеството на водата бяха установени от взетите проби от РЗИ в периода 21.06.2021 – 04.07.2021г. . За резултатите веднага беше уведомена общинската администрация на Радомир. РЗИ веднага връчи  предписание за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, които целят възстановяване на качеството на водата.

 В резултат на предприетите действия от страна на общинската администрация, контролните проби на водата показаха, че тя вече е годна за пиене.