Ветеринарите получават над 7 милинона лева за имунопрофилактика на животните

Ветеринарите получават над 7 милинона лева за имунопрофилактика на животните

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ разпредели над 7,1 млн. лв. (7 151 325 лв.) за извършените  от ветеринарните лекари имунопрофилактични дейности при животните през първите 5 месеца на 2021 г. С финансовата подкрепа се покриват до 100% от допустимите разходи за услуги, свързани с изпълнение на мерките от Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по добитъка. Помощта се предоставя под формата на субсидирани услуги.

Средствата се разпределят по направления, както следва:

•          Имунопрофилактични мероприятия – 3 043 957 лева;

•          Клинични изследвания – 2 782 015 лева;

•          Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 939 147 лева;

•          Идентификация на еднокопитни животни – 448 лева;

•          Отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 385 758 лева.

Гласуваните средства са част от общия финансов ресурс по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“. Бюджетът по схемата за 2021 г., който беше утвърден през февруари с решение на УС на ДФ „Земеделие“, е в размер на 16 млн. лв.