РЗИ- Перник установи 4 отклонения от качеството на водата в региона

РЗИ- Перник установи 4 отклонения от качеството на водата в региона

Отклонение от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в Перник за периода от 21.06.2021 – 04.07.2021 г на територията на област Перник. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

През този период са изследвани проби от 27 населени места в областта.

 Изследвани 29 проби от питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) и други показатели от приложение №1 от Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за които е установено, че са от значение да бъдат мониторирани.

От тях 3 не отговарят на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 Става въпрос за село Дебели лаг, чешма в центъра на кметството. Пробите показват  колиформи – 88/100 и ешерихия коли – 10/100, както и мътност, която е неприемлива за потребителя.

От РЗИ увериха, че на „ВиК“ ООД  Перник е връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Последващите контролни проби са показали, че предписанието е изпълнено.

Второто откронение е установено в село Горна  Глоговица, чешма в гробищен парк. Пробите показват наличие на колиформи – 0/100; ешерихия коли – 46/100; Ентерококи – 42/100. От РЗИ информираха, че на „ВиК“ ООД Перник е връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.  Контролните проби показват, че предписанието е изпълнено.

-Третото открлонение от качеството на водата е констатирано в село  Горна Диканя, чешма в частен дом. Пробите на водата от нея са показали наличие на колиформи – 11/100; ешерихия коли – 32/100 и мътност, която е неприемлива за потребителя.

На кмета на община Радомир е връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Предписанието е в процес на изпълнение.

Изследвани са и 2 проби питейна вода от обществени минерални водоизточници. От тях  1 не отговаря на Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите.

Става въпрос за село Долни Раковец, чешма с минерална вода, която се намира в центъра. Изследванията са показали наличие на колиформи – 33/250; клостридиум перфрингенс – 36/50. РЗИ веднага е връчила на кмета на община Радомир предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Предписанието е в процес на изпълнение.

При другите взети проби не са регистрирани отклонения от качеството на водата, твърдят от РЗИ.