Първите полицейски управления били в Радомир и Трън

Първите полицейски управления били в Радомир и Трън

141 години се навършват от създаването на полицейските управления в Радомир и Трън, припомнят от Държавен архив- Перник. Първите две околийски полицейски управления в региона са създадени през 1880 г. в Радомирска и Трънска околия. Административното ръководство на Радомирско полицейско управление се осъществява от Окръжно управление на МВР – Кюстендил, а след 1934 г. – от Окръжно управление на МВР – София.

Дейността на околийските управления в Радомир и Трън се простира в границите на околията, която включва население до 50 000 жители. Те са орган на изпълнителната власт с основни функции по административно изпълнение на нормативното законодателство, опазване на обществения ред и спокойствие, контрол по спазване на хигиената и чистотата в обществените заведения, подпомагане на данъчните, финансови и здравни органи при изпълнение на функциите им. За осигуряване на по-ефективен контрол околийските управления откриват полицейски участъци и подучастъци, чиито брой е различен през годините.

След 1937 г. при Околийско полицейско управление – Радомир такива са разкрити в селата Земен, Долна Диканя, Извор, Батановци и Сирищник. В същото време Околийско полицейско управление – Трън действа на територията на града и на общините от Трънска и от Брезнишка (до 1925 г.) околия. По-късно част от общините отпадат или се обединяват и през периода 1942-1944 г. в обхвата на Управлението фигурират Трън, Главановци, Филиповци, Стрезимировци, Лева река, Вукан и Клисура, Звонци, Църна трава и Дарковци (дн. в Република Сърбия).