Събарят старата сграда на бившия ТОХ в Перник

Събарят старата сграда на бившия ТОХ в Перник

Започна събарянето на сградата на бившия Техникум по облекло и хранене в центъра на Перник. Както е известно, сградата на учебното заведение пострада от земетресението на 22 май 2012 година. След направени не един и два огледа, след множество експертиза становището на специалистите бе категорично –  постройката не подлежи на укрепване и ремонт, класифицирана е като опасна и трябва да  бъде разрушена.

На нейно място, както вече Днес и утре информира, ще бъде изграден новият център, с високи стандарти за младежка дейности.

Строителството му ще се финансира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ и финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Обектът е на стойност 3,7 милиона лева. Срокът за реализацията му е 40 месеца. Община Перник изпълнява проекта в партньорство с две чуждестранни организации от Норвегия и Сърбия.

Лека тъга изпитват перничани, тъй като сградата, която ще изчезне, е част от историята на града. Тя е или по-скоро беше символ на пътя, извървят от Перник от малкото селце до големия индустриален център. Историческите архиви не са съхранили имената на всички онези, които са реализирали мечтата на перничани да имат добро образование за своите деца, но школото, днес събарят, за първи път събира децата си през 1903 година, когато от старото училище се отделя едно минно училище, наречено „Свети Иван Рилски“.През 1906 година за първи път в Перник се открива прогимназия. Сградите са нехигиенични и тъмни. През 1925 година общината построява нова учебна сграда с 18 класни стаи, няколко кабинета и канцеларии, а през 1926 година е издигнат втори етаж на сградата..