Продължава ремонтът на пътя за Кръстова гора, има алтернативен маршрут

Продължава ремонтът на пътя за Кръстова гора, има алтернативен маршрут

   Продължават ремонтните работи на третокласния път Югово – Лъки, по който се пътува до едно от най-светите за християните места в Родопите – Кръстова гора. За изпълнението им по график до 31 август трафикът ще се спира между 8:30 ч. и 12 ч. и от 13:30 ч. до 17 ч., в дните от понеделник до събота. Пътуващите за Кръстова гора могат да използват маршрута Чепеларе – Рожен – Лъки.

  В момента се монтират нови бордюри, изливат се бетонови стени и се работи по изграждане на малки съоръжения. Продължава почистването на скалните откоси и се полага хоризонтална маркировка. Работи се по профилиране и асфалтиране на аварийни площадки край пътя. Предстои полагането на нови асфалтови пластове, монтирането на ограничителни системи и пътни знаци.

Третокласният път е единствената пътна връзка на община Лъки с областния център Пловдив и е най-пряката връзка на областта с община Баните в Смолянска област. По отсечката ежедневно преминава тежкотоварен трафик от предприятията за добив и преработка на оловно-цинкова руда в района. Пътят е построен през 50-те години на миналия век. Преминава през тежък планински терен, с голям надлъжен наклон и в по-голямата си част е без необходимия габарит.

  Строителните дейности се извършват от дружеството, с което АПИ има договор по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Пловдив.