Стегната организация в звеното за лични документи в пернишката ОДМВР за изборите

Стегната организация в звеното за лични документи в пернишката ОДМВР за изборите

Звената „Български документи за самоличност” към ОД МВР – Перник и РУ ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание. 

В седмицата преди 11 юли 2021г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание  е създадена необходимата организация, българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или лични /зелени/ паспорти) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

Създадена е следната организация за работа:

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта ще бъде ускорено издаването й, или ще им бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност /лична карта, личен /зелен/ паспорт/ или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на  работния  ден  на

9 юли 2021г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им  удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

3. Гражданите лично да подадат искане в ОД МВР и РУ за дните на 10 юли 2021г. от 08:30ч. до 17:00ч. и на 11 юли 2021г. от 08:30ч. до 19:00ч. 

4. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават след приемане на заявление за нова лична карта.

5.В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко ОД МВР и РУ независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ЗАЯВЕН ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СЕ ИЗДАВАТ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН НА 11 ЮЛИ 2021Г.