„Селското хоро в Пернишко” е кандидатурата на област Перник за попълване на националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2021 година

„Селското хоро в Пернишко” е кандидатурата на област Перник за попълване на националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2021 година

 „Селското хоро в Пернишко” е утвърдената кандидатура на област  Перник за попълване на националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2021г.

 За участие в областния етап на процедурата в областна администрация Перник са постъпили три кандидатури: „Селското хоро в Пернишко”-на Сдружение с нестопанска цел „Локално наследство”, автентичните песни- на женска фолклорна група „Граово”  при Народно читалище „Васил Левски -1968”, село Рударци и „Мъжко хоро” на  мъжка танцова група при  Народно читалище „Люлински изгрев 1903” в село Големо Бучино.

 Кандидатурите са били разгледани и оценени от комисия, назначена със заповед на областния управител на област Перник. В присъствието  на  заместник областния управител Ива Борисова,   хореографът  Александър Нецов и Мариана Янкулова- старши учител по музика, се е провела първична селекция на кандидатурите по националната система „Живи човешки съкровища – България“, постъпили в област  Перник.

 Хорото е неизменна част от празничната култура на региона и се изпълнява винаги на лични, семейни, селищни и друг тип празници. „Граовското хоро” е елемент от традиционната култура на Пернишкия  регион и се характеризира с пъргавина, лекота, скокливост, с усещане за откъсване от земята. Танцът е наситен с много темперамент, динамика, координация на тялото, ръцете и главата и изключителна ритмичност.

 През юли 2021г., национална комисия ще обсъди излъчените областни кандидатури и ще направи аргументирано предложение за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

„Един от най-ефикасните начини за трайно съхранение на нематериалното културно наследство е грижата хората, които го олицетворяват да продължават да усъвършенстват своите знания и умения и да ги предават на следващите поколения. Ще сме горди  и пернишкото граовско хоро да е в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство, защото   мaгиятa нa  xopoто e  могъща. Така по eдин пo-paзличeн нaчин, граовското хоро  щe ce зaпaзи и възpoди зa нoв живoт”, сподели заместник-областният управител Ива Борисова.