Община Перник стартира проект „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“

Община Перник стартира проект „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“

Днес Община Перник стартира официално проекта „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“. Той е финансиран по процедура „Изграждане на младежки центрове“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от ФМЕИП 2014-2021 година.

На първата пресконференция, на която беше презентиран проектът, присъстваха заместник- кметът на Община Перник Стефан Кръстев, който е и ръководител на проекта, координаторът Костадин Костадинов, секретарят на общината Мартин Жлябинков, началникът на РО на МОН Ваня Коконова, представители на неправителствени организации, на дирекции и структури, свързани с младежките дейности в Перник.

Стефан Кръстев представи проекта като не скри задоволството си, че Перник е успял да спечели този мащабен проект в условията на много сериозна конкуренция от страна на други областни градове в страната. При презентацията, той поясни, че общият бюджет на проекта е 3 705 194 лева .

„Центърът трябва да бъде готов в началото на 2024 година. Срокът, в който трябва да бъде реализиран центърът, е 40 месеца, като договорът за него е подписан миналата година. Партньори по проекта са организации от Кралство Норвегия и Република Сърбия“,  заяви  Стефан Кръстев. Той уточни, че това модерно съоръжение ще се намира на мястото на бившия Техникум по обществено хранене. В резултат на земетресението, тази сграда не може да бъде укрепена, нито ремонтирана, са били категорични всички строителни специалисти, които са дали своето становище. В близко време тя ще бъде съборена, в момента се демонтират врати и прозорци. 

Стефан Кръстев подчерта в презентацията си, че средствата  по проекта са насочени към изграждането на съвременна, модерна инфраструктура, която отговаря на високите европейски стандарти. Освен това са подсигурени средства за подкрепа на цялостната дейност на центъра. Тя включва  много разнообразни образователни, културни и граждански инициативи, дейности за реинтеграция на отпадналите и застрашени от отпадане от образователната система младежи, съвместни дейности и обмяна на опит с другите младежки центрове в страната, работа свързана с обмен на добри практики с младежки центрове от страните-донори и от други европейски страни. „В тази връзка, смятам, че този център ще придобие статут на регионален, защото в областта няма да има друго подобно културно средище”, подчерта Кръстев. Той допълни, че сред иновативните дейности, които ще бъдат развивани в центъра са създаване на Училище по фолклор. То ще има за цел да спомогне за съхраняване и предаване от поколение на поколение на местните традиции и обичаи,  Предвижда се да бъдат изградени  кафе-библиотека с „етно“ кът, зала за нетрадиционни изкуства като оригами, декупаж  и други.

Вече са пуснати и обявите за набиране на служители в центъра.

Присъстващите на представянето на проекта подчертаха задоволството си, че в Перник ще бъде създаден подобен младежки център, който не само ще развива богата културно-образователна дейност, но и ще осмисля свободното време на младите хора.