Подземна кабелна захранваща линия – до автоматичния преброителен пункт в трънското село Слишовци

Подземна кабелна захранваща линия – до автоматичния преброителен пункт в трънското село Слишовци

Проект на подробен устройствен план за изграждане на подземна кабелна захранваща линия ниско напрежение 1 киловолт е изработен за нуждите на обект в землището на трънското село Слишовци.

Подземната кабелна линия ще захранва с електричество автоматичния преброителен пункт, разположен на второкласен път 63 в началото на село Слишовци. В едномесечен срок могат да се направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация в Трън.

Автоматичният преброителен пункт в село Слишовци бе изграден през пролетта на 2019 година. Прочетете още по темата в публикацията: Камерите край трънското село Слишовци са част от електронна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа.