„Топлофикация Перник“: Няма пречка изравнителните сметки да бъдат издадени в срок

„Топлофикация Перник“: Няма пречка изравнителните сметки да бъдат издадени в срок

Въпреки пандемията,  отчитането на топломерите на клиентите на „Топлофикация Перник” приключи в срок. Това увериха от топлофикационното дружество. От там поясниха, че изравнителните сметки ще бъдат изпратени в срок- през юли.

„ Клиентите, които са избрали „Топлофикация Перник“ за топлинен счетоводител, няма да имат изравнителни сметки за периода 2020/2021. Това се отнася за всички клиенти към дадена абонатна станция, на които топлинен счетоводител е „Топлофикация Перник” и преди стартиране на отоплителния сезон са монтирали уреди за дистанционен отчет. Съгласно нормативната уредба, когато отчетът в сезона е ежемесечен и всички клиенти към дадена абонатна станция са осигурявали достъп не се изготвя изравнителна сметка. В случая, благодарение на предимствата на дистанционното отчитане не е необходимо осигуряване на достъп до жилището на клиентите”, поясни Ясен Кацаров, изпълнителен директор на дружеството и добави: „Искам да изкажа огромната си благодарност към всички останали клиенти, които позволиха на топлинните счетоводители да отчетат уредите в домовете им. Много малка част са потребителите, които, поради непредвидени обстоятелства, не успяха да се вместят в една от двете дати за отчет. След това обаче сами са потърсили съответните фирми за дялово разпределение, за да се извърши отчета на уредите“, каза Ясен Кацаров. Радостното е, че с  всяка изминала година клиентите, които не са осигурили достъп до домовете си за отчитане, намаляват”.

Според директора на „Топлофикация Перник” до края на юни или началото на юли вече всички клиенти ще получат изравнителните сметки за периода май 2020 – април 2021 година. Ще се постараем да спазим законовия срок и до 15 юли изравнителните сметки да стигнат до абонатите. Той допълни още, че преди да бъдат изготвени окончателните сметки за отминалия отоплителен сезон, клиентите могат да поискат корекции, ако това се налага. Крайният срок за допълнителни отчети, възражения и рекламации е до 31 август.

Ясен Кацаров  напомни, че след приетите изменения в Закона за енергетиката до 2027 г. задължително всички уреди трябва да бъдат с дистанционно отчитане. „Промените са изцяло в полза на клиента. Така той вече няма да има ангажимент за осигуряване на достъп за отчет, а възможността да се снемат показанията на всички уреди наведнъж и от разстояние спестява неудобството за абонатите да осигуряват достъп до дома си на отчетниците и да получават по няколко изравнителни сметки заради преработване. Освен това уредите за дялово разпределение с дистанционен отчет позволяват изготвяне на ежемесечни сметки на база реалното потребление, а не прогнозно”, посочи  Кацаров.