Съдебни магистрати награждават победителите в конкурс за есе на тема детско насилие и хулигански прояви

Съдебни магистрати награждават победителите в конкурс за есе на тема детско насилие и хулигански прояви

В края на май, във връзка с провеждането на Образователната програма „Съдебната власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури през учебната 2020/2021 година“ за ученици от X-тите класове на ГПЧЕ „Симеон Радев“ гр.Перник бе обявен конкурс за есе на тема “Хулигански прояви на ученици. Детско насилие.“ за учениците от 10-ти до 12-ти клас на ГПЧЕ „Симеон Радев“. Текстовете се приемаха до 10 юни.

Творбите на участниците в конкурса бяха оценени от комисия, съставена от преподавател по български език и литература и магистрати от органите на съдебната власт в Перник.

Сега предстои на награждаването на победителите.  Кои са те ще бъде обявено на 28 юни, в сградата на Съдебната палата. Връчването на предметните награди на класиралите се на първите три места ученици ще бъде извършено от административните ръководители /или представители/ на Окръжен съд – Перник, Районен съд – Перник, Окръжна  прокуратура – Перник, Районна прокуратура – Перник и Административен съд – Перник.