25 пожара са гасени на територията на ЮЗДП от началото на годината до сега

25 пожара са гасени на територията на ЮЗДП от началото на годината до сега

 25 низови пожара са регистрирани на територията на Югозападното държавно предприятие от началото на годината до момента. Засегнати са общо 600 дка иглолистни и широколистни дървесни видове, смесена растителност, треви и незалесени площи. Това е близо 2,5 пъти по-малко в сравнение със същия период на миналата година, когато са отчетени 36 пожара, които са засегнали 1599 дка горски площи. Основната причина за повече от 99 % от пожарите в горските територии е човешка небрежност.

 Средногодишно огнената стихия на територията на ЮЗДП засяга над 8800 дка гора, което е площ сравнима с размерите на 1242 футболни игрища. Затова на прага на активния пожароопасен сезон Югозападното държавно предприятие и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР излизат с общ призив за повишено внимание при боравене с огън на открито и напомняне, че паленето в гората е забранено, освен на обозначените за това места. Като част от мерките за превенция на горските пожари са изработени нови плакати, които са поставени в горски стопанства, кметства и на ключови места в населените места в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Ловеч, Пазарджик и Софийска.

 Във всички териториални поделения на ЮЗДП са утвърдени годишните оперативни планове с мерките за превенция и защита на горите от пожари. Противопожарната техника на предприятието е в пълна готовност да реагира при възникване на запалвания. До средата на юли продължават проверките на терен от представители на Регионалните дирекции по горите, РД „ПБЗН” и служители на предприятието за изпълнение на противопожарните мероприятия. Специално внимание ще бъде отделено на състоянието на противопожарните просеки и минерализованите ивици. Всяка година те се почистват от растителност и почва, за да бъде ограничено разпространението на огъня. За 2021 г. е предвидено изграждане на над 200 000 линейни метра минерализовани ивици и повече от 79 000 линейни метра лесокултурни прегради, като тези дейности се изпълняват основно със собствени работници и техника на ЮЗДП.