Плановият ремонт цели да не се допускат тежки аварии през отоплителния сезон

Плановият ремонт цели да не се допускат тежки аварии през отоплителния сезонДиректорът на „Топлофикация Перник”, Ясен Кацаров, пред Днес и утре

-Г-н Кацаров, кое наложи да изтеглите с почти месец извършването на
годишния планов ремонт тази година?

-Най-големият парогенератор- пети,  на който основно разчитаме, започна напоследък често да аварира. Това за нас беше сигнал, че му е дошло времето за годишен ремонт. Затова решихме да изтеглим по-рано от предвиденото, с около три седмици, планираният годишен ремонт на това важно за нормалната работа на централата съоръжение. Новото за тази година е, че по време на тазгодишния ремонт ще подменим старите хладилни помпи на основната парна турбина на пети енергоблок. Причината е,
че използваните до сега помпи са много старо поколение и са енергонеефективни.  Новите помпи са закупени и доставени.

Четвърти парогенератор е в среден ремонт от началото на миналия месец. При него, вместо ремонтът да е два месеца, ще бъде три. Докато за пети енергоблок ще бъде около четиридесет дни. Ако нямаше нужда от подмяна на старите хладилни помпи, щяхме да се справим за около 25 дни. Но тъй като е необходимо да ги демонтираме, това е свързано с разрушаване на старите фундаменти и изграждането на нови. Освен това,  при изграждането на фундаментите за новите помпи е необходимо време  за втвърдяването на бетона. Затова ще са ни необходими около 40 дни. Спирането на ТЕЦ- е планирано да бъде в периода от 5 юли до 2 август.

– Колко ще струва на „Топлофикация Перник” тазгодишният планов ремонт?

-Около 550 000 лева ще вложим само за материалите и новите съоръжения,
които ще се монтират. Освен това сме наели допълнителни ремонтни групи
от други топлофикационни дружества и специализирани фирми. Наред с
това ще се наложи в определени дни нашите работници и служители да преминат на 12-часов работен ден, за да успеем да свършим навреме.

– Предвидили ли сте тази година ремонти и на топлопреносната мрежа?

-В тазгодишната ремонтна програма сме заложили ремонти по основните трасета на топлопреносната мрежа. От миналата година, есента, някои аварии по главните клонове на мрежата не сме отстранявали, за да не прекъсваме топлоподаването за по-дълго време на централна градска част или на кварталите „Мошино” и „Изток”.

Когато са аварирали участъци от мрежата на територията на тези квартали, дори и големи, един или два пъти, извън плановия ремонт, ги спираме. Но когато има аварии по основните трасета между ТЕЦ-а и централната градска част или трасето до кварталите  „Мошино”  и Изток, оставяме авариите за отстраняване по време на плановия ремонт.

-Какви цели си поставя ръководството на „Топлофикация Перник” след този ремонт?

– Както вече поясних, четвърти парогенератор ще бъде ремонтиран близо три месеца. Целта е да гарантираме безаварийната му работа през отоплителния сезон. Освен ремонта на пети парогенератор, ще бъде основно ремонтиран и електрофилтърът, който пречиства димните газове от фини прахови частици. Тоест, намеренията ни са през новия отоплителен сезон да работим основно с пети парогенератор, а четвърти
да е резервен и да е в готовност да бъде включен при евентуална аварийна ситуация.

– Продължава ли работата по монтажа на газовите когенератори?

-Да, не сме спрели да работим по тях. За сега работим по график. Предвиждаме ноември месец, тази година, да започнем тестовете. През септември, дано всичко да върви нормално, тъй като машините са финландски, чакаме финландски специалисти да дойдат и да направят ревизия, а при необходимост и неотложни ремонти. След това предвиждаме да направим пуск, за да сме сигурни, че всичко по  монтажа на двигателите е направено както трябва. Освен това, финландските колеги ще обучат
нашите специалисти, така че да придобият не само необходимите познания, но и опит при работа с този вид техника. Всъщност, вариантите за ревизия и ремонт на тези двигатели,  бяха два. Единият бе да се извършват на мястото, където бяха разтоварени, но преценихме, че този подход не е удачен. Другият бе- след като бъдат монтирани. На финала сме в преговорите с фирма-изпълнител, която по одобрения проект да изработи и монтира новото хале. В него ще има и подемен кран, с който ще може да се обслужват тези двигатели, при евентуален ремонт. Всъщност, като машини, които да
произвеждат електроенергия, тези двигатели ще бъдат монтирани по-рано. Но като машини, които освен електроенергия, трябва да могат да произвеждат и топлина, ще бъдем готови малко по-късно. Трасето, по което ще достига водата, която върви към централна градска част и кварталите „Тева” и „Изток” ще ни забави малко, както и доставката на топлообменниците. Идеята е водата, която циркулира в топлопреносната мрежа, чрез топлообменници,  да бъде подгрявана с топлината от тези машини.
-С оглед на мащабната ремонтна програма, която залагате за летния период, ще успеете ли да приключите всички дейности навреме?
-Пети парогенератор ще бъде отремонтиран в определения срок и не предвиждаме след пускането на топлата вода да довършваме някои дейности, въпреки подмяната на хладилните помпи на основната парна турбина на пети парогенератор.  Тези помпи са закупени още зимата, така че само остава да бъдат монтирани. И понеже често пъти се коментира, че правим основен ремонт през лятото, но въпреки това се появяват аварии
през отоплителния сезон, искам да поясня нещо много важно. Парогенераторът, без значение дали е пети или четвърти,  има стотици километри тръби за топлообменници. Не е грешка на езика, а самата истина.  Често пъти колегите се шегуват, че ако извадим всички тръби, които обслужват парогенератора и ги наредим една след друга, ще стигнем почти до нашето Черно море. Целта на парогенератора е да оползотвори максимално топлината от горенето. Това се извършва от топлообменниците- или
казано на достъпен език- от пакетите от тръби. За съжаление, при горенето на
въглищата, твърдият минерален остатък от този процес е две трети пясък. През годините в участъците, в които се извършва завихряне, този пясък успява абразивно да износи стените на тръбите до такава степен, че да ги пробие. Така се стига до авария в парогенератора. Сами разбирате, че няма как да се установи какво е състоянието на всеки участък от тези тръби, чийто пробив води до авария на парогенератора.

В допълнение бих искал да подчертая, че „Топлофикация Перник” няма никаква финансова изгода централата да не работи, защото през това време не се доставя топлинна енергия и дружеството  няма никакви постъпления от нейното инкасиране. Подобни планови ремонти са свързани с инвестирането на доста сериозни средства, за да се гарантира през отоплителния сезон да не се допусне голяма авария, която да наложи спирането на централата за дълъг период от време през зимата, което би било много опасно за топлопреносната мрежа, освен, че клиентите на дружеството се лишават от отопление. През този ремонт, освен влагането на много пари за резервни части и за закупуването на съоръжения, се налага заплащане на извънредния труд на нашите работници и специалисти. Освен това,  ние наемаме и не малко външни специализирани фирми да ни помогнат, за да успеем да свършим всичко, което сме предвидили в ремонтната програма за времето, в което централата не работи. Всичко това изисква влагането на сериозни средства. Целта на този голям ремонт е да не допуснем тежки  аварии на парогенератор през отоплителния сезон, окобено в тежки зимни условия.