Отлагат спирането на топлата вода със седмица

Отлагат спирането на топлата вода със седмица

Една седмица отсрочка ще имат перничани за времето, в което топлата вода трябваше да спре.

Според предварителните планове на „Топлофикация Перник“,  крановете на батериите трябваше да изстинат на 5-ти юли. Сега обаче това ще стане на 12-ти юли. Според ръководството на топлофикационното дружество, отсрочката е заради ремонт на съоръженията. Със седмица се отлага и пускането на топлата вода – вместо на 2-ри август, тя ще дойде на 9-ти.

Всички дейности по ремонтите ще се извършват по график. Те включват ремонт и подмяна нагревателните повърхности на парогенераторите , модернизация на хладилния цикъл на турбогенератор №5, ремонт и подмяна на участъци от корпусите и пещните камери на парогенераторите, ревизия и проверка на предпазните  системи на парогенераторите, основен ремонт на мелничните системи на парогенераторите, ревизия и ремонт на съоръженията за пречистване на димните газове, реможнт и подмяна на участъци от главни спомагателни трасета по топлопреносната мрежа.