И в Перник върви акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“

И в Перник върви акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“

В ход е традиционната акция на Пътна полиция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“. Тя се провежда в периода между 15 юни – 31 август, а целта е опазване на живота и здравето на децата през ваканционния летен период. По този повод са планирани както превантивни дейности, така и засилване на полицейския контрол най-вече в градовете и малките населени места, където обикновено децата прекарват летните месеци.

Освен провеждането на срещи, беседи и работа с деца в различни формати, целящи да повишат тяхната информираност за безопасното им поведение на пътя, са планирани и множество специализирани полицейски операции с акцент превоз на деца с моторни превозни средства и правилно поведение на пътя с велосипед.

През 2020 г. в Пернишка област са станали 6 пътнотранспортни произшествия с участието на деца. 7 са пострадали, няма загинали. Едно от децата е било водач на МПС, 4 пътници и 2 пешеходци. От началото на 2021 г. до 31 май е регистрирано едно ПТП с 1 ранено дете.

Припожмняме, че през 2020 г. в тежки пътнотранспортни произшествия за загинали 22 и са ранени 883 деца, като в сравнение с 2019 г. (33/1136) загиналите са по-малко с 11, а ранените – с 253.

От 1 юни до 31 август 2020 г. на територията на страната са настъпили 1889 тежки ПТП (или 33% от общо 5710 тежки произшествия през 2020 г.), при които са загинали 133 (или 29% от общо 463 загинали през 2020 г.) и са ранени 2381 (или 33% от общо 7121 ранени през 2020 г.) участници в движението по пътищата, като в сравнение с периода на 2019 г. (2063/204/2654) произшествията са по-малко със 174, загиналите – със 71, а ранените – с 273. По месеци разпределението на тежките ПТП е: август – 687; юли – 660; юни – 542; на загиналите – август – 52; юли – 42; юни – 39; на ранените – август – 870; юли – 852; юни – 659.

В периода 1 юни 2020 г. – 31 август 2020 г. при пътни инциденти са загинали 7 деца или 32% от всички 22 загинали през годината деца и са ранени 381 деца или 43% от всички 883 ранени през годината деца. За сравнение, през същия период на 2019 г. загиналите при тежки ПТП деца са 13, а ранените – 407.

Най-често през периода юни – август 2020 г. децата са получили наранявания или са загинали в тежки ПТП като пешеходци и пътници, а най-голям е броят на пострадалите подрастващи във възрастовите групи 15 – 17 години и 10 – 14 години.

При децата до 6-годишна възраст 2 са загинали като пешеходци, а най-много – 44, са ранени като пътници, отчитайки, че в тази възраст грижата и контролът за децата са пряк ангажимент на родителите или лицата, полагащи грижи за отглеждането и възпитанието на подрастващите.

Няма загинали при ПТП деца на възраст 6 – 9 години, а най-голям е броят на ранените в тази възрастова група при участието им в движението по пътищата като пътници (30).

При децата между 10- и 14-годишна възраст има по един загинал пешеходец и пътник, а най-често подрастващите в тази възрастова група са били ранявани като пътници (43).

Две от трите загинали при ПТП деца на възраст между 15 и 17 г. са били водачи, а най-голям е броят на ранените деца-пътници (67) в тази възрастова група.

Ранените 184 деца-пътници съставляват 48% от всички 381 ранени в този период деца. Ранените 67 деца-пътници на възраст между 15 и 17 г. съставляват 36% от всички ранени деца-пътници (184), а тези до 6 години (44) – 24% от 184 ранени деца-пътници. Минимална е разликата между ранените деца-пътници до 6 г. с тези на възраст от 10 г. до 14 г. – (43 ранени или 23% от 184).

Най-често като пешеходци са ранявани деца на възраст 10 – 14 г. – 34 или 34% от общо 100 ранени деца-пешеходци. С малка разлика са ранените деца до 6 г. (28) и от 6 до 9 г. (24).

Най-сериозен е травматизмът при децата-водачи на възраст 15 – 17 г. – 45 ранени, и при децата-водачи между 10- и 14-годишна възраст – 35 ранени.

Най-често децата са били ранявани като водачи на велосипеди – 55 или 57% от общо 97 ранени деца-водачи; като водачи на мотоциклети – 24 или 25% от общо 97 ранени деца-водачи; 6 – като водачи на леки автомобили; 5 – като водачи на мотопеди; 2 – като водачи на друг вид четириколесно превозно средство; 1 – като водач на товарен автомобил, и др. Следва да се отбележи, че децата-водачи на мотоциклет, лек или товарен автомобил и др., се явяват неправоспособни предвид регламентираната в Закона за движението по пътищата минимална възраст за придобиване право за управление на изброените МПС, отнесени към съответните категории. Нерядко пострадалите при тежки ПТП деца-водачи на мотопеди също били неправоспособни независимо от навършената минимална възраст за управление на тази категория превозни средства.

При ТПТП от 1 януари 2021 г. до 31 май 2021 г. са загинали 4 деца (през периода на 2020 г. – 4 деца) и са ранени 296 деца (за периода на 2020 г. – 250, увеличение с +46 през 2021 г.).

По вид на участник в ТПТП травматизмът при децата е разпределен, както следва:

-пътници – 3 загинали и 154 ранени (за периода на 2020 г. – 4/142);

-водачи – 1 загинал и 41 ранени (за периода на 2020 г. – 0/44);

-пешеходци – няма загинали и 101 ранени (за периода на 2020 г. – 0/64).

През периода на 2021 г. четири деца са загинали като участници в движението по пътищата, броят им е същият спрямо периода на 2020 г. През петте месеца на 2021 г. ранените при ТПТП деца са повече с +46 спрямо периода на предходната година. До май 2021 г. най-голям е броят на загиналите и ранените при ТПТП деца на възраст между 15 г. и 17 г. – съответно 3 или 75,00% от общо 4 ранени деца и 108 или 36,49% от общо 296 ранени деца.

През периода на 2021 г. травматизмът при децата е основно при участието им в движението по пътищата като пътници – 3 загинали и 154 ранени (52,03% от всички 296 ранени деца), като броят на ранените деца-пътници е най-голям за децата на възраст от 15- до 17-годишна възраст (63). Спрямо периода на 2020 г. (4 загинали и 142 ранени деца-пътници) през 2021 г. загиналите деца-пътници са по-малко с -1, а ранените деца-пътници са повече с 12.

От началото на годината до края на май 2021 г. едно дете е загинало, а 41 са ранени като водачи, 20 от които са във възрастовата група между 15 и 17 години. През периода на 2020 г. ранените деца-водачи са 44, нямало е загинали деца-водачи.

Ранените през периода на 2021 г. деца-пешеходци са 101, като те са най-много (33) във възрастовата група между 10 и 14 години. През периода на 2020 г. броят на ранените деца-пешеходци е 64 или по-малко с -37 спрямо периода на 2021 г.