Зам.министър Събев се среща със земеделците от общината

Зам.министър Събев се среща със земеделците от общината

Община Перник кани селскостопански производители от региона на

среща-разговор със заместник-министъра на земеделието

Георги Събев в Двореца на културата утре, 25 юни, от 16 часа. Основна тема на разговор ще бъде използването на термина за качество „планински продукт” и включването на пернишките производители към тематичния национален регистър.

Терминът за качество е европейски, като само няколко държави го

използват. България има тази възможност от 2 години. Всички населени места в община Перник попадат в обхвата на един от районите, в които производители имат право да използват означението.

Това са всички регистрирани пчелари, животновъди и земеделци,

включително и производители на билки, гъби и др., като е необходимо да отговарят на изискванията по наредба. За пчеларите и растениевъдите е необходимо обектът (парцел или пчелин) да се намира на територията на общината. При животновъдите се изисква доказване на произхода на фуража. Процедурата и включването в регистъра са безплатни.