Важно! И в събота общината ще приема заявления за изборите

Важно! И в събота общината ще приема заявления за изборите

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г. и необходимостта от изпълнение на процедури и действия от хронограма, приета с Решение на ЦИК, Ви уведомяваме, че и на 26.06.2021 г. /събота/ от 08.00 ч. до 17.30 ч. общинската администрация ще приема заявления:

– За гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите. Такива заявления се приемат не по-късно от 14 дни преди изборния ден (Чл. 34, ал. 1 – 3 от ИК).

– За избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Те трябва да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или електронно заявление през интернет страницата на Община Перник, в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес. Краен срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден (Чл. 37, ал. 1 от ИК).

– Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден (Чл. 36, ал. 1 и ал.4 от ИК).

-След като е образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срок не по-късно от 14 дни преди изборния ден, може да подаде заявление до кмета на общината/кметството/кметския наместник не по-късно от 05.07.2021 (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.