Старт на новата система за сметосъбиране в Перник даде общината

Старт на новата система за сметосъбиране в Перник даде общината

Започна разполагането на новите съдове за смет в Перник. Първите 50 контейнера са поставени в квартал „Изток“, а до няколко месеца новата система за сметосъбиране ще заработи във всички населени места от общината.  „ЗМБГ“АД,  която извършва дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Перник, ползва  опита на италианската  фирма „NORD Engineering“ -световен лидер в сметопочистването. Системи като тази, която ще се въведе Перник са приложени в градове като Буенос Айрес, Барселона и Флоренция, у нас тя се използва в Бургас, Русе и столичния район „Дружба“.

Няколко са предимствата на новата система на сметосъбиране, която ще бъде приложена навсякъде, където теренът позволява.

На първо място е фактът, че старите контейнери тип „Бобър“, които са добре познати на перничани са малки и нехигиенични, защото позволяват капаците там, където ги има да са отворени денонощно и отпадъците да се разпиляват от вятъра и животните. Това е първият проблем, който Община Перник решава с въвеждането на нов тип контейнери и машини за тяхното обслужване.

Освен това старите съдове за смет бяха с капацитет от 1.1 куб.м., новите са повече от  два до три пъти по-големи: 2.25 куб.м., 3 и 3,75 куб.м. Те са конструирани изцяло от стомана, а изработката им не позволява те бъдат отворени за по-дълго от времето, необходимо човек да изхвърли отпадъците си. Два са начините, по които те се отварят – ръчно и с крак, чрез натискане на специален педал.

Резултатът от това е нуждата от по-малко на брой контейнери, които са значително по-хигиенични от старите.

Старите контейнери имат много недостатъци –  не са устойчиви, податливи са на запалване, лесно може в тях да влязат животни, имат движещи се части, които лесно се повреждат, пълнят се с вода при обилни валежи.

Това води до втората важна точка –  събирането на отпадъците. Въпреки, че броят на контейнерите ще бъде намален, в същото време обемът, който те могат да съхраняват е по-голям от преди. Това води до улеснение на работата на сметопочистващата фирма и подобрява качеството и бързината на услугата.

Новите контейнери ще имат и друг значителен плюс – те се обслужват между 3 и 4 пъти по-бързо от старите тип „Бобър“. При извършването на тази дейност всичко е автоматизирано – специален нов камион, хваща контейнера и го повдига на ремаркето на машината, което е напълно затворено и се отваря единствено, когато сензори засекат, че се налага. При натискането на бутон от шофьора на камиона, дъното на контейнера за отпадъци се отваря и съдържанието му се изсипва в специализираната машина.