От 22 юни се разрешават свижданията при пациенти с болничен престой над 5 дни

От 22 юни се разрешават свижданията при пациенти с болничен престой над 5 дни

 От 22 юни се разрешават свижданията при пациенти с болничен престой над 5 дни, по преценка на лекуващия лекар относно здравословното състояние на пациента и риска от заразяване с COVID-19. Това разпореди министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров със своя заповед от 21.06л2021 г. Забраната за посещения на външни лица /свиждания в лечебни заведения/ не се отнася и за свижданията при пациенти в терминален стадий.

При посещенията на външни лица/свижданията в лечебни заведения/ се спазват всички противоепидемични мерки, включително носенето на защитни маски, като не се допуска едновременно повече от един посетител на пациент.