Кадрови промени са извършени в ръководствата на”ДГС Петрич” и ДГС”Струмяни”

Кадрови промени са извършени в ръководствата на”ДГС Петрич” и ДГС”Струмяни”

   Със заповеди на директора на Югозападното държавно предприятие от 18.06.2021 г са извършени кадрови размествания в две териториални поделения. Директорът на „ДГС Петрич” инж. Янко Илчев, под чието ръководство стопанството в южния град постигна добри финансови и икономически резултати, поема управлението на „ДГС Струмяни”. Колегата му инж. Христо Делин се връща в „ДГС Петрич”, което оглавяваше преди време. Ротацията се прави с цел подобряване на организацията и оптимизиране на работата в държавните горски стопанства.