Ясен Кацаров, директор на „Топлофикация Перник“: Планираните ремонтни дейности се правят за осигуряване на по-качествено топлоподаване през зимата

Ясен Кацаров, директор на „Топлофикация Перник“: Планираните ремонтни дейности се правят за осигуряване на по-качествено топлоподаване през зимата

 „Топлофикация Перник“ продължава изпълнението на ремонтната и инвестиционна програма. Целта е да се подобри надеждността на топлоподаването през зимата“, информира Ясен Кацаров, директор на дружеството.

 „През летните месеци ще се извършват планови ремонти на тръбопроводите в различни участъци в Перник. Това ще наложи временно преустановяване на топлоподаването в отделни квартали. Необходимо е да бъде извършван регулярен мониторинг и рехабилитация на участъци, с повишена аварийност на топлопроводите в Перник“, каза Кацаров. По думите му инвестициите в топлопреносната мрежа и мощностите на топлоцентралата водят до намаляване на разходите при преноса на топлинна енергия.

„Целта на ремонтите е да се гарантира по-качествено топлоподаване през отоплителния сезон. По този начин ще се намали опасността от възникването на големи аварии през зимата, чието отстраняване да изисква спиране на топлоподаването за по-дълго време. Екипите ни са добре обучени и ще положат всички усилия да приключат по-бързо и да се възстанови топлата вода в предварително обявените срокове. На помощ сме извикали и аварийни екипи от други топлофикационни дружества, защото заложените в програмата ремонтни дейности са много по обем. Имаме в наличност достатъчно тежка механизация: багери, булдозери и кранове за ремонтите“, поясни Кацаров. Той напомни, че за времето на ремонтите,  на клиентите без топла вода няма да бъдат начислявани сметки и това ще бъде отразено на отделен ред в месечните им съобщения.

 Директорът на „Топлофикация Перник“ обясни, че в момента се изготвят графиците за профилактиката и ремонтите. След като бъдат готови, ще информират 14 дни по-рано клиентите, които живеят в конкретните квартали, за периода за извършване на рехабилитацията на топлопроводите. „Ще поместим информацията за графиците на входовете на сградите, както и на нашия интернет сайт „, уточни Ясен Кацаров.