„Топлофикация Перник” спира топлата вода в града за около месец, заради годишен планов ремонт!

„Топлофикация Перник” спира топлата вода в града за около месец, заради годишен планов ремонт!

От 5.07.2021 до 2.08.2021 г. „Топлофикация Перник” спира топлоснабдяването /топлата вода/ на всички жилищни и обществени сгради в Перник, заради извършването на мащабен годишен планов ремонт на топлоизточниците на дружеството. Това информираха от ръководството на топлоснабдителното предприятие. От там поясниха, че ремонтната програма  включва извършването на редица важни дейности като:

– Ремонт и подмяна на нагревни повърхнини на парогенераторите;

– Модернизация на хладилния цикъл на турбогенератор №5;

– Ремонт и подмяна на участъци от корпусите и пещните камери на  парогенераторите;

– Ревизия и проверка на предпазните системи на парогенераторите;

– Основен ремонт на мелничните системи на парогенераторите;

– Ревизия и ремонт на съоръженията за пречистване на димните газове;

– Ремонт и подмяна на участъци от главни и спомагателни трасета по топлопреносната мрежа.

 В тази връзка се умоляват абонатите  да не извършват никакви самоволни манипулации в абонатните станции/АС/. При необходимост да се обръщат към отговорниците или специалисти от дружеството чрез телефон 070050020.

 За недопускане на аварийни ситуации в имотите на абонатите, преди възстановяването на топлоснабдяването ползвателите трябва да приведат вътрешните инсталации за гореща вода в сградите в състоянието, което са били преди спирането.

 Дружеството се извинява на всички абонати и ползватели на топлофикационни услуги за създаденото неудобство. Според директора на „Топлофикация Перник” Ясен Кацаров,  извършването на този мащабен ремонт има за цел да гарантира безаварийната работа на топлоизточниците и топлоснабдителната мрежа през предстоящия отоплителен сезон.”Освен това с този ремонт целим да гарантираме качествено топлоподаване на клиентите на „Топлофикация Перник”, подчерта Ясен Кацаров.