По ново разписание се движат автобусите към и от община Трън

По ново разписание се движат автобусите към и от община Трън

По ново разписание се извършват вече автобусните превози в Община Трън. Затова информират от общинската администрация. На интернет сайта си Община Трън е публикувала новото разписание на автобусните превози. В него се информира, че фирмата, която извършва автобусните превози е обявила телефон за повече информация- 0890117113.

Според новото разписание на фирмата, извършваща автобусните превози, първият автобус тръгва от Трън в 7.00ч., а последния- в 18.40 ч. До столицата ще може да се пътува само в часовете: 8.45; 15.45; 20.30ч. А от София за Трън ще пътуват микробуси в часовете: 8.00ч; 15.00ч и 19.00ч.  От Перник автобусите ще потеглят в : 6.40ч; 8.50ч; 10.10ч; 14.00ч; 15.50ч. и 19.50 ч.

 В събота и неделя, и в празнични дни, автобусите от София ще тръгват за Трън в часовете: 8:00, 10:30, 15:00 и 19:00 часа. В обратната посока пътуващите могат да изберат часовете: 7:00, 14:00, 16:40 и 18:40.

Ето и разписанието по часове: