Близо 8 500 лева струва на Община Брезник сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците за изминалата седмица

Близо 8 500 лева струва на Община Брезник сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците за изминалата седмица

Общинската администрация на Брезник, изпълнявайки поетия ангажимент пред жителите си да работи прозрачно и открито и с оглед зачестилите въпроси относно честотата на сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината,

 публикува информация за изразходваните средства за сметосъбиране през изминалата работна седмица. От справката за количеството събрани и превозени до Регионалното депо в Перник отпадъци, само за периода 07.06.2021 – 11.06.2021 г., става ясно, че тази услуга е струвала на Общината 8 475. 83 лв. За този период са събрани и превозени 57 460 т отпадъци. Най-много отпадъци са събрани и превозени на 8.06.2021 г- 14 180т, а на-малко- на 10.06.2021 г- 8 200т

Платените от Общината за този период  такси на Регионалното депо са в размер на 2 611.74 лв. 4 103 лева и 2 стотинки пък са платени за отчисления. Съгласно чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, Общината е платила още 3 608.16 лв. отчисления. През изминалата работна седмица Община Брезник е изразходвала още 2 255.93 лв. за гориво и заплати.

От посочените цифри става ясно, че сметосъбирането и сметоизвозването струва доста скъпо на Община Брезник, пък и не само на нея, а и на останалите общини в областта, които са длъжни да превозват отпадъците си до Регионалното депо в Перник.