Община Перник предлага нови услуги, свързани с тъжните ритуали

Община Перник предлага нови услуги, свързани с тъжните ритуали

Община Перник планира да разшири диапазона от услуги, предлагани от ОП „Общинско обслужване“ в частта, свързана с тъжните ритуали. Промените, които се предлагат в Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник, целят да улеснят гражданите не само финансово, но и да им спестят време. Предвижда се и въвеждане на услуга „Изкопаване и зариване на гробно място“, която досега се изпълняваше само от частни фирми. Тя ще бъде на стойност 90 лв. и в нея ще бъдат включени дейности, за които досега се заплащаше допълнително, което ще спести разходи и време. Отпада таксата за разрешаване на ремонтни дейности на надгробно строителство.

Предложените в Наредбата промени въвеждат и други нови услуги, които досега не са извършвани от общинското предприятие и ще въведат ред в поддръжката на гробищните паркове . Планираните цени са: изкопаване и зариване на старо гробно място – 110.00лв. , изваждане на кости от гробно място – 110.00лв., полагане на кости в гробно място – 50.00лв., урнополагане в гроб – 40.00лв., ексхумация – 300.00лв., урнополагане в урнова ниша -20.00лв., отстраняване на бетон при погребение -30.00лв.

Непроменени остават цените за ползване на зала за храна в Централния гробищен парк, издаване на дубликат или друг документ, право на гробоползване за 10 години и вечни времена.

Перничани, които желаят гробните места на техните близки да бъдат почиствани от предприятието, могат да заявят услугата за период от 12 месеца, 6 месеца или еднократно. Предложените цени могат да бъдат намерени в предложението за допълнение.

Предлаганата промяна с допълване на част на текстовете на Наредбата е нужна, за да се постигне целта за поддържане на ред в гробищните паркове, защита интересите на гражданите и на Общината, създаване и прилагане на ясни правила за извършване на погребално-обредната дейност, както и пресичането на злоупотреби и нарушения на Наредбата за организацията и управлението на гробищните паркове в гр. Перник и кметствата на Община Перник. Предложеният проект има за цел да се подобри и вида на парковете в съответствие с европейските практики. Въвеждането на тези промени ще гарантира правото на гробоползване и ще защити интересите на наследниците, заплатили такси за ползване на гробно място.