Община Ковачевци финансира изграждането на видеонаблюдение!

Община Ковачевци финансира изграждането на видеонаблюдение!

Община Ковачевци ще  осигури видеонаблюдение на входовете и изходите от общината. Става въпрос за селата: Егълница,  Чепино, Косача, Ковачевци,  Лобош.  Това информира кметът на Ковачевци Васил Станимиров.

„Целта е да следим нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, в резултат на което се създават не малко нерегламентирани сметища. Компютрите, които ще събират информацията, ще бъдат базирани в сградата на Общината. Дали сме вече базата данни на кои точки искаме да се поставят камери. Предстои да бъде остойностено колко ще струва на Общината реализирането на този проект. Идеята за изграждане на ведеонаблюдение в нашата община, за да сложим някакъв ред при изхвърлянето на отпадъците,  е отдавна, но все не стигаха парите за да бъде реализирано. В населените места, на възлови точки, ще има също камери, особено в районите, където се появяват нерегламентирани сметища.  Освен това, ще можем да следим и за други нарушения на територията на нашата община.  Осигурили сме финансирането на изграждането на видеонаблюдението. Надявам се, след реализирането на този проект, да сложим ред в изхвърлянето на отпадъците. Онези, които изхвърлят отпадъци на нерегламентирани затова места, ще бъдат санкционирани. Целта ни е нашата община да придобие наистина европейски вид”, поясни Васил Станимиров.