Добра реколта от ягоди отгледаха в „ДГС Рилски манастир”

Добра реколта от ягоди отгледаха в „ДГС Рилски манастир”

 Богата ягодова реколта успяха да отгледат служителите от териториалното поделение на Югозападното държавно предприятие в Рилски манастир. Създадената преди четири години ягодова градина, в горския разсадник „Герена” край с. Стоб, вече е на площ от 7 декара. За да бъдат осигурени максимално добри условия за плододаване, изградиха и система за капково напояване. А интересът към вкусните, ароматни и качествени плодове, произведени от горските, излиза извън рамките на населените места около Рилското корито и Благоевград.

„Търсенето на пазара е голямо, реализацията на продукцията върви много добре”, коментира директорът на стопанството инж. Георги Кабзималски. По думите му приходите от странични дейности в горите покриват част от разходите за заплати на работниците, тъй като стопанството не разполага с достатъчно атрактивна дървесина.

Горският разсадник „Герена” край с. Стоб е един от най-добрите на територията на ЮЗДП. Тази година в него са произведени около 400 000 фиданки от  различни горско-дървесни видове. Отглеждат се космат дъб, бял и черен бор, шестил, ясен, явор, акация, с които се залесяват основно опожарени площи и след проведени санитарни сечи поради съхнене.

 В опит за разнообразяване на ползванията от горите ЮЗДП разширява обхвата на предлаганите услуги и инвестира в дейности, различни от дърводобива. „Идеята е да увеличаваме дела на приходите от недървесни продукти за сметка на ползването от горите. Това е правилната посока, която от години се прилага в европейските страни”, убеден е директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов. Затова усилията са насочени към по-интензивна работа, като възможностите за това са много. Така например, в „Държавно горско стопанство Благоевград” реновираха стара почивна база в Рила, която вече предлага на посетителите различни туристически услуги. В държавните ловни стопанства „Дикчан” и „Витошко-Студена” се ориентират към отглеждането на селектирани животни за производство на месо и млечни продукти, като перспективата е да се изградят мандри.

 Възможност за разнообразяване на приходите са и алтернативните култури, които се отглеждат в горските разсадници на ЮЗДП. Над 100 дка са засадените площи с облагородени орехови фиданки в различни териториални поделения, 17 дка с арония, 11 дка – градина от нар, 10 дка – овощна градина от синя слива, 7 дка плантация от маслодайна роза, 10 дка плодни градини от елитен сорт малина и др. култури. ЮЗДП инвестира в автоматизирана и високотехнологична оранжерия за производство на цветя,  които ще бъдат предлагани на пазара.