Брезник и Трън са амбицрани да защитят районните съдилища!

Брезник и Трън са амбицрани да защитят районните съдилища!

Юристи от цялата страна се вдигнаха на протест срещу планираното закриване на много районни съдилища в страната. Към съдии, прокурори, адвокати се присъединиха и десетки граждани, които ще бъдат пряко засегнати от т.н. модел 4. Не прави изключение и Пернишка област, която е на път да загуби съдебните институции в Брезник и Трън.

На извънредно заседание Общинският съвет в Брезник  е приел декларация срещу закриването на местния Районен съд, заложено в модел 4 за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури. Това съобщи председателят на Общинския съвет Иван Тинков. Всички съветници категорично са се противопоставили на подобен акт. Според тях евентуалното му реализиране би нарушило правата на гражданите и би затруднило достъпа им до правораздаване.

Декларацията е изпратена до Висшия съдебен съвет. В града на три места е започнала подписка в подкрепа на декларацията. От днес подписи ще се събират и в най-голямото село в общината -Ноевци.

В Районния съд в Брезник работят двама съдии. От края на 2018г. единият е командирован в Окръжен съд – Перник. През 2019г. поради големия обем дела в Брезнишкия районен съд за по две седмици са били командировани съдии на ротационен принцип от Окръжен съд – Перник. Модел 4 се базира на данните от 2020г. , която е пандемична и не показва реално дейността на съда, заявиха от институцията.

Ръководството на община Трън също изрази категорично несъгласие с решение на пленума на ВСС, с което се приема Модел 4 на оптимизация на съдебната карта. Кметът Цветислава Цветкова и председателят на Общинския съвет Бойчо Харалампиев възразяват срещу предвидената трансформация Районен съд – Трън да премине като териториално отделение към РС – Перник, съобщаи БТА

Община Трън е най-голямата по площ сред шестте общини в Пернишка област и заема 23,95 процента от територията на региона. Предложеният модел 4 ще доведе до ограничаване на реалния достъп до съд и правосъдие на всички жители на община Трън, заявяват в официално становище до ВСС двамата ръководители. Според тях разстоянието до най-близкия съд ще се окаже в рамките на от 55 км до над 95 км, съответно от центъра на града и от най-отдалеченото село в общината. Селищната мрежа е разположена в отдалечен и труднодостъпен район, като в голяма част няма транспортна свързаност, особено през зимния сезон.

Концентрирането на дела в приемащия съд – РС – Перник, който е един от най-натоварените, ще доведе до допълнително забавяне на съдебните процеси, смятат също Цветкова и Харалампиев.

Районен съд – Трън се намира в пограничен район. На територията му се провеждат множество съдебни производства, водени срещу граждани на трети страни. Не се разбира по какви критерии едни погранични районни съдилища ще продължат да съществуват, а други, също погранични, ще бъдат трансформирани в териториални отделения, недоумяват двамата ръководители.

Предвижданият Единен портал за електронно правосъдие, Единна информационна система на съдилищата, както и провеждане на отдалечени заседания ще срещне трудности, поради факта, че на територията на общината няма оптична свързаност с интернет, допускат двамата управници. Единствените възможности, които засега се ползват от институции и граждани, са интернет свързаностите, осигурени от мобилни оператори, посочват Цветкова и Харалампиев.

Подобна трансформация ще увеличи обезлюдяването на малките общини като Трън, категорични са кметът и председателят на Общинския съвет.