8 648 декара със слънчоглед са засети до сега в пернишко

8 648 декара със слънчоглед са засети до сега в пернишко

Сеитбата на пролетницте в региона е на приключване, информират от Областна дирекция „Земеделие” в Перник.

Към 4 юни в пернишко са засети 8 648 дка със слънчоглед, което е с 286 дка по-малко в сравнение с миналата година. За разлика от миналата, през тази година до момента най-много площи с тази култура са засели земеделците от община Брезник- 3 000 дка. Следват общините: Радомир- 2 400 дка, Перник- 2063 дка, Ковачевци- 495 дка, Трън- 465 дка и Земен- 225 дка.

Привършва и сеитбата на царевица за зърно. До момента с тази култура н областта са засети 1 121 дка. Най-много площи с царевица са засели земеделските производители от община Радомир- 570 дка. Следват общините: Брезник- 250 дка, Ковачевци- 115 дка, Перник-100 дка, Трън- 56 дка и Земен- 30 дка.

Много слаб интерес проявяват  земеделците от областта към пролетния ечемик. До момента с тази култура са засети едва 190 дка. От тях 100 дка са засети в землището на община Брезник-100 дка, Ковачевци- 50 дка, Перник-30 дка и Земен- 10 дка.

Очаква се до края на тази седмица да приключи и сеитбата на картофите. До сега в региона са засети 584 дка. Традиционно най-много площи с този зеленчук сеят стопаните от община Трън, които до момента имат засети 359 дка. Следват общините:Радомир- 160 дка, Брезник- 30 дка, Земен- 16 дка, Парник- 11 дка и Ковачевци- 8 дка.