НЗОК и БЛС започват преговори за анекс към НРД 2020-2022

НЗОК и БЛС започват преговори за анекс към НРД 2020-2022

Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз започват преговори за анекс към Националния рамков договор 2020-2022. Това e станало ясно по време на среща, която се провела между министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров,  управителя на НЗОК проф. Петко Салчев и председателя на БЛС д-р Иван Маджаров. На нея е постигнато съгласие за намиране на решения на основните проблеми на здравното осигуряване.

В анекса към НРД ще залегнат следните приоритети:

· ефективно прилагане на принципа „парите следват пациента“ при безусловно зачитане на правото му да избира лечебно заведение,

·  намаляване на диспропорциите в заплащането на труда на медиците чрез промяна на цените на медицинските дейности,

·  увеличаване на броя, вида и заплащането на амбулаторните дейности.

Предстои НЗОК и БЛС да преговарят за:

· промяна в методиката на финансиране при неблагоприятни условия,

· въвеждане на електронен документ  на историята на заболяването, електронни протоколи за отпускане на лекарства, премахване на хартиената рецептурна книжка и други, свързани с дигитализацията на здравната система,

·  промяна в реда и условията за предоставянето на неотложна медицинска помощ с цел премахване на 24-часовото разположение на общопрактикуващите лекари.

Министерство на здравеопазването  се ангажира да извърши необходимите промени в нормативните актове.