Бюрото по труда търси анкетьори, санитари, сладкари, социални асистенти…

Бюрото по труда търси анкетьори, санитари, сладкари, социални асистенти…

 Пета поредна седмица предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места се увеличават, като през изминалата те нараснаха с още 11  и станаха 256. Добрата новина е, че и  предлаганите свободни работни места за безработни висшисти се увеличиха, макар и само с 1 и станаха 23.

Продължават да са актуални офертите за работа на 5 охранители за София и 6 за Перник, 10 работници в сладкарското производство за Перник, 12 шивачки, 15 локомотивни машинисти, 15 помощник-локомотивни машинисти и 15 маневристи за Перник. През изминалата седмица се появиха предложения за работа за 15 санитари за Радомир, 10 работници- животновъди, 30 анкетьори за Перник, Рударци и Кладница. През изминалата седмица се появи предложение за работа за 24 социални асистенти за Радомир.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: помощник- готвачи,  сервитьори,  лекари, фелдшери, склададжии, общ работник с ТЕЛК, чистач-хигиенисти, оператори на абкант-машина, оператори на машина за лазерен разкрой, заварчици, куриер, комплектовачи,  крояч, касиери, детегледач, старши експерт, рехабилитатор, логопед, организатор работа с клиенти, помощник-сладкари, обслужващи кулинарен щанд, шлосери, заварчици аргон, пакетировачи-разфасовачи, събирачи на отпадъци-разделно, общи работници, шофьор, работник формираване на хранителни продукти, старши специалист, оператор компютърна предпечатна подготовка,  възпитател, психолог, автомонтьори.

 Анализирайки трудовия пазар в Перник, се налага изводът, че с преодоляването на пандемията от коронавиус, трудовият пазар в региона се съживява бързо. Доказателство за това е фактът, че предлаганите свободни работни места повече от месец нарастват.  Сред най- търсените кадри в момента са: социални асистенти, анкетьори,  санитари, животновъди, анкетьори,  работници в сладкарското производство,  локомотивни машинисти, маневристи, помощник-локомотивни машинисти, маневристи машинисти, монтажници и други.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях за производството.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 233 свободни места и 23 за безработни висшисти.