Увеличават пенсиите с 5% от 1 юли 2021 година

Увеличават пенсиите с 5% от 1 юли 2021 година

На свое заседание, проведено на 3 юни 2021 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) взе решение от 1 юли 2021 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2020 г., да бъдат осъвременени с 5%. Това информираха от Териториалното поделение на НОИ в Перник.

От там поясниха, че решението е в изпълнение на разпоредбите на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), според който пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.  Полагащото се увеличение ще бъде начислено с пенсиите за юли месец.