Три пъти са се увеличили болните от варицела в региона, установи РЗИ

Три пъти са се увеличили болните от варицела в региона, установи РЗИ

Леко увеличение на заболелите от остри респираторни заболявания в региона, през изминалата седмица, установи Регионалната здравна инспекция в Перник. Регистрираните заболели са 19, при 12 за предходната седмица.Заболеваемостта през този период е  26,30%oo, при средна за страната 59,21%oo към 30.05.2021 г.

Добрата новина е, че има, макар и леко, намаляване на болните от заразни заболявания. Констатираните през изминалата седмица заболели са 37,  при 40 за предходната.

Намалели са и заболелите от  COVID-19. Регистрираните заразени през седмицата са 251 при 34 за предходната. Болните са от почти всички общини на област Перник.

Лошата новина е, че три пъти са се увеличили заболелите от варицела. През миналата седмица са констатирани 12 болни, при 4 за предходната. Заболелите са на възраст между 2 и 6 години. Те са от  Перник и селата-  Кралев дол,  Дивотино и  Големо Бучино. Засегнатите детски колективи са: ДГ с. Дивотино и ДГ №3- „Пролетен цвят“ в  Перник. Болните се лекуват амбулаторно от личните си лекари. От РЗИ уверяват, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

През седмицата са направени  21 антигенни теста и 34 за антитела за COVID-19.

През изминалата седмица здравните инспектори са извършили 112 проверки. От тях 28 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене. 14 от проверките  са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки,  въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването, а 2 са по жалби и сигнали на граждани.

В резултат на упражнения от РЗИ контрол, през седмицата са издадени 63 предписания за отстраняване на установени нарушения.

И през изминалата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 227 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.