Първото рекултивирано общинско депо за твърди битови отпадъци в област Перник е вече факт!

Първото рекултивирано общинско депо за твърди битови отпадъци в област Перник е вече факт!

Вече е рекултивирано първото общинско депо за твърди битови отпадъци в областта. Добрата новина съобщи кметът на община Ковачевци Васил Станимиров. Той поясни, че дейностите по рекултивацията са стартирали през месец септември 2020 г. с европейски средства.

 „Бяха ни отпуснати около 230 000 лева за рекултивацията на депото, което се простира на площ от малко над 5 дка. Създадохме много добра организация по провеждането на конкурса за избор на изпълнител. Фирмата, която спечели конкурса и извърши рекултивацията се справи много добре с поставената задача и в срок. Теренът вече е и затревен. Времето е с нас и се надявам, че след падналите дъждове, тревата бързо ще поникне . Вярвам, че ако след месец-два някой, който не знае, че това е било някога сметище, няма да познае къде се е намирало то. Теренът ще промени напълно облика си. Той вече се води пасище и мера”, поясни Васил Станимиров.