Отпуснаха средства за реставрация на черквата в Чуковец

Отпуснаха средства за реставрация на черквата в Чуковец

Близо 60 хиляди лева дава Министерство на културата за реставриране на черквата „Св.Николай Мириклийски“ в радомирското село Чуковец. Която е включена е в списъка с недвижими културни ценности от художествено национално значение.

От  Министреството обявиха резултатите от проведената Сесия за извършване на специализирани консервационно – реставрационни дейности за недвижими културни ценности по Програма 1: „Опазване на недвижимото културно наследство“ – 2021 г.

В списъка с обектите, които ще бъдат реставрирани е и църквата в Чуковец. Вносител на одобрения от държавата проект е председателят на църковното настоятелство Александър Стоев. За консервация и реставрация на храма са предвидени да бъдат отпуснати 58 128лв.

Храмът се нуждае от спешна реставрация. За сега не са открити преки писмени сведения, сочещи времето на построяване на храма, но въз основа на строителната и живописна техника, първоначалното му изграждане е датирано към XVI-XVII в.

Старинната черква е осквернена и занемарена, изключение прави само ремонтираната ѝ камбанария, реставрирана през 2009 г. с оскъдните средства отпуснати от Дирекцията по вероизповедания към Министерски съвет.

През периода 2007-2008 г. е правен опит за реставрация на стенописите, като е разкрит първият средновековен живописен слой в старата част на храма. Вторият слой – възрожденски стенописи, който покривал старата живопис, е отстранен, консервиран и оставен на съхранение в Регионалния исторически музей в Перник до идването на по-добри времена, когато ще може да се експонира.

В изключително окаяно състояние се намира оригиналната дървена обшивка на тавана на нартиката отвън. Черквата е допълнително увредена от земетресението през май 2012 г.