Перник – един от градовете, в които висшистите са с най-ниски заплати

Перник – един от градовете, в които висшистите са с най-ниски заплати

Висшистите в Перник, Видин, Силистра и Търговище получават едва 60 на сто от средната заплата за страната за хората с такова образование. Затова и в тези градове може да има недостиг на кадри с висше образование. Това е записано в Стратегията по заетостта 2021 – 2030 г., качена за обществено обсъждане. Тя ще се изпълнява до 2030 г. чрез ежегодните национални планове за действие по заетостта, в които се включва и финансирането на политиките.

По отношение на работещите със средно образование, най-ниски възнаграждения получават в областите Видин, Хасково и Благоевград. Те взимат около 76-77% от средната за страната заплата за такава квалификация. Затова през 2021 г. се очаква недостигът на кадри със средно образование в дадени региони да достигне 63,2 хил. души, а през 2030 г. да намалее до 34,9 хил. души. При специалистите с висше се прогнозира липса на 52,5 хил. души през 2021 г. в дадени региони., а през 2030 г. – 17,4 хил. Рекорден недостиг на пазара на труда ще има на работници с основно и по-ниско образование. Причината е, че те ще трябва да заемат позициите, изискващи средно образование, за които има дефицит на такива кадри.

Заплахи за пазара на труда до 2030 г. са ръст на безработицата и бавно намаляване на броя на безработните в първите години от десетилетието поради стагнация на икономическото развитие и преструктуриране на икономиката вследствие на епидемията, пише в стратегията. Риск крие и структурната безработица, предизвикана от закриване или пренасочване на производства в изпълнение на противоепидемични или заради изисквания в “зелената сделка”.

През втората половина на десетилетието е възможна заплаха от ограничаване на икономическия растеж поради растящ недостиг на кадри с търсените от работодателите умения.