133 стари коли маркираха от Общинския инспекторат в Перник за две седмици

133 стари коли маркираха от Общинския инспекторат в Перник за две седмици

През изминалите две седмици служители на Общинския инспекторат маркираха 133 излезли от употреба моторни превозни средства. Чрез залепените стикери собствениците са предупредени да ги премахнат, защото в противен случай ще бъдат санкционирани. Автомобилите, които заемат местата за паркиране, но не се използват, ще бъдат премахнати принудително, ако собствениците им не го направят доброволно в установения от закона срок.

От началото на годината вече са маркирани над 250 автомобила на територията на града. Част от тях бяха преместени от техните собственици.

От Община Перник напомнят, че новите промени в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства вече влязоха в сила. Според документа излязло от употреба МПС вече се счита за отпадък, когато автомобилът се намира в имот общинска или държавна собственост за повече от три месеца след прекратяване на регистрацията. Ако знакът за технически преглед не е подновен повече от три месеца след изтичането му и МПС-то се намира върху имот държавна или общинска собственост, то също се третира като отпадък и се маркира за премахване. Досега срокът, след който автомобилът можеше да се премахне принудително, беше две години.