23 села в община Трън ползват питейна вода без да плащат нито стотинка за нея!

23 села в община Трън ползват питейна вода без да плащат нито стотинка за нея!

Напоследък зачестиха сигналите от различни села в община Трън за зачестили аварии по водопроводната мрежа. От „В и К”-Перник ни информираха, че 23 села в община Трън не се инкасират от дружеството и то няма ангажимента да им поддържа водопроводната им мрежа.

Потърсихме за коментар председателя на Общинския съвет в пограничната община Бойчо Харалампиев. Той потвърди, че напоследък са зачестили авариите по водороводната мрежа на някои села в общината.

„Наистина 23 села в общината не се инкасират от „В и К” и поради това дружеството няма ангажимента да поддържа водопроводната им мрежа и да отстранява появили се аварии. Те се отстраняват за сметка на Общината. Тези села не плащат за ползваната от тях вода нито стотинка от дълго време- близо 30 години. Когато на проведени общоселски събрания преди много години тези села са се отказали от обслужването на „В и К”, жителите им са били много повече от сега. По това време и водопроводната мрежа е била в много по-добро състояние. Естествено, с времето мрежата се е амортизира чувствително, което води до увеличаването на авариите, поради което хората остават без вода. В момента наистина водопроводната мрежа е в лошо състояние. Селата, които не плащат за вода са: Лева река, Видрар, Горочевци,  Докьовци,  Пенкьовци,  Неделково, Лялинци, Проданча, Милкьовци, Велиново,  Глоговица – частично,  Горна Мелна, Долна Мелна, Шипковица,  Студен Извор,  Парамун – хановете,  Петачинци – Богойна, Ждрелото, Цегриловци, Къшле, Лешниковци,  Банкя и Бутроинци. Тези села се водоснабдяват от собствени водоизточници. Повечето от тях се състоят от махали, които са отдалечени една от друга. Както разбирате, става въпрос за десетки километри водопроводна мрежа, която трябва да се поддържа. Общината прави каквото може със собствени сили, но нито имаме планувани средства за тези дейности, нито имаме ангажимента да ги финансираме, а хората се сърдят и настояват да отстраняваме авариите. Не сме спирали да помагаме, с каквото можем, но Общината не разполага със свое ВиК звено, за да отстранява аварии. В другите села, в които „В и К” инкасира водата, също има аварии. Вярно, забавя се отстраняването им от водопроводното дружество, но все пак то се отзовава на нашите сигнали. Нямаме шанс да кандидатстваме за финансиране по програми, защото в тези 23 села нямаме регистрирани потребители. И така се озоваваме в параграф 22. Това, което ни притеснява в момента е, че дори сега тези села да поискат да се обслужват от „В и К”,         се съмнявам, че дружеството ще се съгласи като се има предвид, че в тях живеят малко хора, а мрежата е сериозно амортизирана, което предполага и големи разходи по поддръжката й. Проблемът е изключително сериозен  трябва да търсим някакво решение”, поясни Бойчо Харалампиев.

Според запознати с нормативната база, жителите на 23-те села, които не плащат за ползваната питейна вода, трябва със собствени средства да поддържат водопроводната мрежа и съоръженията към нея. Имайки предвид застаряващото население не само в община Трън, но и в цялата страна, повече от ясно е, че жителите им са изправени пред сериозен проблем.

Питам се защо Асоциацията на В и К не е предприела нищо до сега, за да помогне на Община Трън да бъде решен този проблем. Та нали всички общини в областта внасят лептата си в нея. За какво са тези пари?!