„Топлофикация Перник” започна засипване с почва на сгуроотвал „7-ми септември“

„Топлофикация Перник” започна засипване с почва на сгуроотвал „7-ми септември“

 На връх Гергьовден, на шламохранилище “7-ми септември” кипеше усилена работа, установи репортер на Днес и утре. Въпреки почивния ден, тежкотоварни камиони засипваха със земя шламохранилището.

„Целта ни  е чрез засипване на шламохранилището със земя, да се елиминира опасността при силен вятър да се вдига фина прах във въздуха. Освен това, от източната страна на сгуроотвала вече започнахме да изграждаме оросителна инсталация като всеки ден ще се увеличава площта на инсталацията. Целта е всички сухи участъци да се обхванат, за да се предотврати вдигането на фина прах във въздуха при силен вятър. Полагаме усилия най-късно до средата на идната седмица да приключим с изграждането на оросителната инсталация”, заяви директорът на „Топлофикация Перник” Ясен Кацаров.

Той поясни, че във връзка с получените сигнали за запрашаване на въздуха от повърхността на сгуроотвал „7-ми септември“ и в изпълнение на предписанията на компетентните институции , към 6-ти май 2021 год. са изпълнени следните дейности:

На 4-ти май:

Извършено е оросяване чрез мобилна водоноска на участъци от сгуроотвала. С помощта на комбиниран багер започна да се извършва разстилане на почва върху участъци от западната част на сгуроотвала.

На 5-ти май:

В работата се включи допълнителна техника (два челни товарача, осем самосвала и два комбинирани багера) за ускоряване на темповете по покриване на сгуроотвала с почва. Закупени бяха всички елементи за изграждане на оросителна инсталация. До пълното изграждане на инсталазията ще се извършва оросяване чрез мобилна водоноска на участъци от сгуроотвала, върху които все още не е настлана почва.

На 6-ти май:

Въпреки, че е национален празник,  продължи работата на механизация (челен товарач, самосвали и комбиниран багер) за разстилане на почва върху западната страна на депото. Започна изграждане и пускане в експлоатация на първи участък от оросителната инсталация. За целта ще се използва налична техника от ТЕЦ „Република“. Успоредно с това се закупуват и доставят елементи (мобилна помпа; тръбопроводи и разпръсквачи) за изграждане на допълнителни звена на инсталацията за оросяване на сухи участъци от депото.

За следващите дни е предвидено:

В работата ще се включи още тежка механизация. Ще продължи изграждането на нови участъци от оросителната инсталация и дейности по насипване на почва в два участъка (север и запад) на депото. Поради значителната площ на сгуроотвала- 450 дка,  дейностите по насипване на почва ще продължат и през следващата седмица.

При нови обстоятелства, топлофикационното дружество се ангажира да информира своевременно перничани.