Продължават да намаляват болните от COVID-19, но се увеличават тези с варицела, установи РЗИ-Перник

Продължават да намаляват болните от COVID-19, но се увеличават тези с варицела, установи РЗИ-Перник

Продължават плавно да намаляват заболелите от заразни заболявания в областта през изминалата седмица. Това информираха от Регионалната здравна инспекция. Регистрираните през седмицата болни са 209, при 240 за предходната, което е с 31 по-малко.

Намалели са и заболелите от COVID-19 през изминалата седмица. Установени са 204 заболели, при 240 за предходната седмица. Болните са регистрирани във всички общини на област Перник.

Лек спад се наблюдава и при болните от остри респираторни заболявания и грип. Регистрираните болни са 26, при 32 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 35,99%oo, при средна за страната 32,48%oo към 05.05.2021 г.

Лошата новина е, че през изминалата седмица са констатирани 5 заболели от варицела, при нито един за предходната. Заболелите са на 3, 4 , 6  и 16 години. Те са от Перник и село Ярджиловци. Засегнат е колективът на ДГ „Пролетен цвят“. Болните се лекуват  амбулаторно от личните си лекари. За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица

През седмицата са направени 4 антигенни теста за COVID – 19 и 5 бързи теста за антитела.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 178 проверки. От тях 46 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене. 8 от проверките са относно спазване на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. 55 са проверките по спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповеди на Министерството на здравеопазването. 3 от проверките са по сигнали и жалби от институции и граждани.

В резултат на упражнения контрол от здравните инспектори, през изминалата седмица са издадени 5 предписания за временно спиране на експлоатацията на обекти за констатирани сериозни нередности. През седмицата са издадени 351 предписания за отстраняване на установени нарушения.

 И през миналата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 42 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9