ОД”Земеделие” в Перник стартира избор на оценители на недвижими имоти

ОД”Земеделие” в Перник стартира избор на оценители на недвижими имоти

Областна дирекция „Земеделие” в Перник организира избор на оценители на недвижими имоти. Кандидатите трябва да са вписани в регистъра на независимите оценители и да притежават сертификат за оценителска правоспособност на недвижими имоти. Те ще имат за задача изготвянето на  пазарни оценки за продажба на  имоти, частна държавна собственост, намиращи се в бившите стопански дворове в региона, по реда на чл. 27, ал.6 и чл. 27, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.