ПМГ с дарителска кампания за Центъра за деца с увреждания

ПМГ с дарителска кампания за Центъра за деца с увреждания

В навечерието на Великден Ученическият съвет при ПМГ „Христо Смирненски“ обяви дарителска кампания за подпомагане на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Децата в Центъра имат потребност от постоянна медицинска грижа. Учениците от ПМГ решиха да ги подпомогнат с нужните стоки.

„Бяхме сигурни, че много от нашите ученици ще се отзоват, но не подозирахме какви ще бъдат размерите на добротата. Всеки от класовете донесе повече от достатъчно и бяха нужни няколко автомобила, за да може да отнесем всичко събрано в Центъра“, казват от Ученическият съвет.

В дарителската кампания се включват активно всички ученици, родителите, които вземат дейно участие в закупуването и подготвянето на стоките, учителите и ръководството на училището, които също предоставят средства и организират целия процес.

„Благодарим и на фирмите, които ни доставиха част от стоките и сами направиха дарение. Показахме, че доброто е заразно и заедно можем да направим света още по- човечен. Благодарим ви , чудесни наши съученици! Благодарим ви, че показахте, че в гърдите ви туптят големи сърца, готови да помогнат на нуждаещите безкористно! Благодарим ви, че напомнихте, че имаме нужда от невидимата нишка, която ни държи един за друг, защото сам човек вселена не прави“, написаха в сайта на училището организаторите на кампанията.